Obchodné tlačivá, bloky

Obchodné tlačivá ako objednávkové a príjmové listy, servisné správy, cenníky, trahacie poznámkové bloky, samoprepisovacie tlačivá a iné sa najčastejšie lepia do formy zložiek (blokov) s počtom listov podľa požiadavky.

Objednávkové tlačivo
Servisná správa
Blok