Katalógy, brožúry, prospekty

Katalógy a prospekty sú dôležitou informačnou zložkou firemnej prezentácie. Tlač je realizovaná  digitálnou alebo ofsetovou technológiou s možnosť povrchových úprav (lak, parciálny lak, laminovanie) a väzby (šitá, lepená, špirálová).

Katalógy, brožúry, prospekty
Manuály